web analytics

สุ่มเลขบัตร, สุ่มเลข 13 หลัก, สุ่มเลขบัตรประชาชนออนไลน์ใช้ได้ 100%

5486790537047


สุ่มเลขบัตร 13 หลักออนไลน์ สุ่มเลขบัตรง่ายๆ พร้อมระบบกู้คืนเลขบัตรประชาชน !

 

การสุ่มเลขบัตรประจำตัวประชาชนนี้นั้นเป็นการสุ่มโดยใช้การคำนวนทางคณิตศาสตร์เพื่อให้ได้เลขบัตรประชาชนที่สามารถใช้งานได้จริงโดยที่เรานั้นไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลขของจริงแต่อย่างใด ซึ่งท่านสามารถที่จะนำเลขที่ได้จากการสุ่มเลขบัตรนี้นั้นไปทำการสมัครเกมส์ สมัครเว็บไซต์ หรือสิ่งต่างๆ โดยที่ท่ายไม่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้เลขบัตรประจำตัวประชาชนจริงของตนเองหรือของผู้อื่น เพราะอย่างที่เราได้บอกไปนั้นว่าเลขของเรานั้นมาจากการสุ่ม เพราะอย่างนั้นเลขที่ปรากฏโดยส่วนใหญ่นั้นไม่มีอยู่จริงในฐานข้อมูลทางทะเบียนราษฐแต่อย่างไร

เพราะอย่างนั้นสบายใจกับการสุ่มเลขบัตรของทางเราได้เลยเพราะว่าไม่ว่าคนใดก็ไม่สามารถนำเลขบัตรประชาชนของท่านไปแสวงหาผลประโยชน์ไม่ได้

ความหมายของเลขบัตรที่ได้จากการสุ่ม

หลักที่ 1

เลข 1 นั้นหมายถึงว่าที่ได้เป็นคนไทยที่ได้เกิดในประเทศไทยและได้มีสัญชาติไทย ซึ่งได้เกิดหลังจากวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2527 โดยที่ได้ไปแจ้งตามกำหนดเวลาที่ทางการได้กำหนดไว้ให้

เลข 2 ก็คือคนไทยที่ได้เกิดในประเทศไทยและมีสัญชาติของไทยแต่ว่าได้ไปแจ้งเกิดช้ากว่าที่ทางการกำหนดเอาไว้

เลข 3 คือคนไทยหรือว่าเป็นคนต่างด้าวก็ได้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านตั้งแต่ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2527

เลข 4 คือคนไทยหรือว่าคนต่างด้าวก็ได้ ที่มีมีเอกสารใบสำคัญคนต่างด้าวแต่ว่าแจ้งย้ายเข้า โดยที่ไม่ได้มีเลขบัตรประจำตัวประชาชน

เลข 5 คือคนที่ได้รับการเพิ่มเข้าไปเพราะว่าตกสำรวจ

เลข 6 คือคนที่เข้าเมืองแบบผิดกฏหมายแต่ไม่ได้อยู่ถาวร

เลข 7 นั้นก็คือลูกของบุคคลที่ได้เลข 6

เลข 8 นั้นก็คือคนต่างด้าวที่ได้เข้าเมืองแบบถูกกฏหมาย และได้รับสัญชาติไทย

หลักที่ 2ถึงที่ 3 นั้นก็คือนรหัสไปรศนีย์ของที่จดทะเบียนโดยสามารถดูได้เช่นใครที่ได้เลข 56 นั้นก็หมายถึงว่าได้ไปจดทะเบียนที่จังหวัดพะเยานั้นเอง

หลักที่ 4 – 5 นั้นก็หมายความว่าเป็นอำเภอว่าไปจดอะไรที่ไหน

หลักที่ 6 – 10 นั้นก็คือเลขประจำตัวในทะเบียนบ้าน

หลักที่ 11 – 12 เป็นการจัดลำดับว่าเป็นคนที่เท่าไรในบุคคลประเภทนั้นๆ

หลักที่ 13 นั้นก็คือเลขตรวจว่าเลขบัตรประจำตัวประชาชนนั้นถูกหรือเปล่า

เมื่อเราได้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของใครสักคนหนึ่งมานั้น จากข้อมูลที่ได้เขียนไว้ข้างต้นนั้นเราก็สามารถที่จะทำการคาดเดาได้เลยว่าเขาเป็นใครอยู่ที่ไหน เกิดที่ไหน อย่างไร ได้อย่างไม่ยากเย็นอะไรนัก และเพราะว่าอย่างนี้นี้เองท่านอยากให้เลขบัตรประจำตัวประชาชนของท่านนนั้นไปอยู่ในมือของคนอื่นหรือเปล่าละ?

สิ่งที่อยากกล่าว ณ เพลานี้

ง่วงง่วงง่วง ง่วงง่วง ง่วงง่วงง่วง
ง่วงง่วงง่วง ง่วงง่วง ง่วงหนักหนา
ง่วงง่วงง่วง ง่วงง่วง ง่วงทุกครา
ง่วงง่วงง่วง ง่วงหนักหนา เวลาเรียน

ทำยังไง ทำยังไง ให้เลิกง่วง
ทำยังไง ทำยังไง ให้สดใส
ทำยังไง ทำยังไง ทำยังไง
ทำยังไง คิดทำไม หลับไปเลย

ขอซูฮกแด่เหล่ากวีนิรนาม ^^